/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Prostokąt/Pole

Zadanie nr 9768148

Dany jest prostokąt o bokach a i b oraz prostokąt o bokach c i d . Długość boku c to 90% długości boku a . Długość boku d to 120% długości boku b . Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach a i b stanowi pole prostokąta o bokach c i d .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z podanych informacji wiemy, że c = 0,9a oraz d = 1,2b . Zatem

P2 = cd = 0,9⋅1 ,2ab = 1,08ab = 108%P 1.

 
Odpowiedź: 108%

Wersja PDF
spinner