/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Prostokąt/Pole

Zadanie nr 9943517

Dany jest prostokąt o bokach a i b oraz prostokąt o bokach c i d . Długość boku c to 80% długości boku a . Długość boku d to 140% długości boku b . Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach a i b stanowi pole prostokąta o bokach c i d .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z podanych informacji wiemy, że c = 0,8a oraz d = 1,4b . Zatem

P2 = cd = 0,8⋅1 ,4ab = 1,12ab = 112%P 1.

 
Odpowiedź: 112%

Wersja PDF
spinner