/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Dwie bryły

Zadanie nr 3885302

Ostrosłup i graniastosłup mają równe pola podstaw i równe wysokości. Objętość ostrosłupa jest równa  √ -- 81 3 . Objętość graniastosłupa jest równa
A) 27 B) 27 √ 3- C) 243 D)  √ -- 243 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli pole podstawy każdej z brył jest równe Pp wysokość jest równa H , to objętości ostrosłupa i graniastosłupa są równe odpowiednio

 √ -- 81 3 = Vost. = 1PpH 3 1- √ -- √ -- Vgran. = PpH = 3⋅ 3PpH = 3⋅8 1 3 = 243 3.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner