/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Dwie bryły

Zadanie nr 9953210

Dane są graniastosłup i ostrosłup o takich samych podstawach. Liczba wszystkich wierzchołków tego graniastosłupa jest o 9 większa od liczby wszystkich wierzchołków tego ostrosłupa. Podstawą każdej z tych brył jest
A) dziewięciokąt. B) ośmiokąt. C) osiemnastokąt. D) dziesięciokąt.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli w podstawie każdej z brył jest n –kąt, to graniastosłup ma 2n , a ostrosłup n + 1 wierzchołków.


PIC


Mamy więc równanie

2n = (n + 1) + 9 n = 10.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner