Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 4358085

W trójkącie ABC długość środkowej AE jest równa połowie długości boku BC . Wówczas trójkąt ABC jest trójkątem
A) ostrokątnym B) prostokątnym C) rozwartokątnym D) równobocznym

Wersja PDF
Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Sposób I

Ponieważ AE jest środkową, więc BE = EC = AE . Zatem trójkąty ABE i AEC są równoramienne, czyli

∡EAC = ∡ECA = α i ∡EBA = ∡EAB = β.

Liczymy teraz sumę miar kątów w trójkącie ABC .

α + β + α + β = 180∘ 2α + 2β = 180∘ ⇒ α+ β = ∡BAC = 90∘.

Zatem trójkąt jest prostokątny.

Sposób II

Ponieważ EB = EA = EC , punkt E jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC . To jednak oznacza, że kąt BAC jest oparty na średnicy, czyli jest prosty.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!