/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Nierówność trójkąta

Zadanie nr 6355118

Długości boków trójkąta są liczbami całkowitymi. Jeden bok ma 4 cm, a drugi ma 9 cm. Trzeci bok tego trójkąta może mieć długość
A) 4 cm B) 5 cm C) 14 cm D) 9 cm

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z trzech odcinków można zbudować trójkąt wtedy i tylko wtedy, gdy najdłuższy z nich jest krótszy niż suma długości dwóch pozostałych. Odcinki o długościach: 4 cm, 9 cm, 9 cm spełniają ten warunek, a każda z pozostałych odpowiedzi prowadzi do odcinków, które tego warunku nie spełniają.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner