/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Procenty/Różne

Zadanie nr 1450747

W fabryce zabawek znajduje się 10 maszyn do produkcji plastikowych samochodów. Średnia wydajność jednej maszyny wynosi 2100 samochodów dziennie. W okresie przedświątecznym uruchomiono jedną dodatkową maszynę, w wyniku czego średnia dzienna wydajność pojedynczego urządzenia zmalała o 4%. Oblicz ile samochodów dziennie produkuje dodatkowa maszyna.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Jeżeli oznaczymy przez x szukaną dzienną wydajność nowego urządzenia, to wszystkie urządzenia razem produkują dziennie

10⋅ 2100 + x

samochodów. Teraz pozostało wykorzystać podaną informację o zmianie średniej.

10-⋅2100-+-x-= 0,96 ⋅2100 11 21000 + x = 22176 ⇒ x = 1176 .

Sposób II

Niech x stanowi średnią wydajność nowego urządzenia. W wyniku jego uruchomienia, ilość produkowanych samochodów wynosi 21 00⋅1 0+ x i wraz z nim obniżyło średnią wydajność wszystkich urządzeń o 4% czyli do 96%. Stąd

2100 ⋅10 + x = 2100 ⋅11⋅ 0,96 x = 22 176− 21000 = 1176.

 
Odpowiedź: Dodatkowa maszyna produkuje 1176 samochodów dziennie.

Wersja PDF
spinner