/Szkoła średnia/Funkcje/Wymierna/Pochodna

Zadanie nr 2623390

Dana jest funkcja f określona wzorem  x−8- f(x) = x2+ 6 , dla każdej liczby rzeczywistej x . Oblicz wartość pochodnej tej funkcji w punkcie x = − 1 2 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystamy ze wzoru na pochodną ilorazu

( ) ′ ′ ′ f- = f-g−--fg-. g g2

Liczymy

( )′ 2 -x−--8- 1-⋅(x--+-6)-−-(x-−-8)-⋅2x x2 + 6 = (x2 + 6)2 = 2 2 2 = x--+-6-−-2x--+-1-6x = −x--+-1-6x+--6. (x2 + 6)2 (x2 + 6)2

Mamy zatem

 ( ) 1 9 f′ 1- = −(4 −-8+)--6-= −-4-= − 9-⋅-16- = − 9 ⋅-4--= − -36-. 2 1 2 252- 4 62 5 625 625 4 + 6 16

 
Odpowiedź:  ′( 1) 36- f − 2 = − 625

Wersja PDF
spinner