Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje/Wielomiany/Przebieg zmienności/Z parametrem

Wyszukiwanie zadań

Dana jest funkcja  3 2 f(x ) = x − px + 5x − 2 .

  • Znajdź taką wartość p , dla której funkcja f osiąga minimum w punkcie x = 5 .
  • Dla wyznaczonego p podaj przedziały monotoniczności funkcji f .
spinner