/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Prostokątny/Oblicz długość...

Zadanie nr 6468931

Oblicz wysokość trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 12 cm i 9 cm, która jest poprowadzona do przeciwprostokątnej.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zacznijmy od rysunku


PIC


i obliczmy długość przeciwprostokątnej.

 ∘ ------------ √ --------- √ ---- BC = AB 2 + AC 2 = 144 + 81 = 225 = 15 .

Porównajmy teraz dwa wzory na pole trójkąta.

 1BC ⋅h = 1-AB ⋅ AC / ⋅2 2 2 1 5h = 12 ⋅9 / : 15 12 ⋅9 12⋅ 3 3 6 h = ------= ------= ---. 1 5 5 5

 
Odpowiedź: 365 cm

Wersja PDF
spinner