/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Prostokątny/Oblicz długość...

Zadanie nr 8232061

Oblicz długości boków trójkąta prostokątnego ABC ( ∘ ∡C = 90 ) jeżeli tg ∡A = 2 i AC = 6 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zacznijmy od rysunku.


PIC


Liczymy

 BC--= tg ∡A = 2 ⇒ BC = 12. AC ∘ ------------ ∘ --------- √ ------ √ -- AB = AC 2 + BC 2 = 62 + 122 = 6 1 + 4 = 6 5.

 
Odpowiedź:  √ -- BC = 12,AB = 6 5

Wersja PDF
spinner