/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Prostokątny/Oblicz długość...

Zadanie nr 8327984

Wyznacz długości boków trójkąta prostokątnego, w którym długość przyprostokątnej wynosi 12 cm, a kąt do niej przyległy ma miarę 40∘ . Wynik podaj z dokładnością do 0,1 cm.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku.


PIC


Korzystamy z definicji funkcji trygonometrycznych.

AB--= cos 40∘ ⇒ CB = ---12-- ≈ 15,7 CB c os40∘ AC-- ∘ ∘ AB = tg4 0 ⇒ AC = 1 2tg 40 ≈ 10,1.

 
Odpowiedź: --12-∘ ≈ 15,7 cos40 i 12 tg40 ∘ ≈ 10,1

Wersja PDF
spinner