/Szkoła średnia/Funkcje/Logarytm/Granice

Zadanie nr 2557709

Oblicz granicę jednostronną  ---x+-1-- x→lim− 3+log0,5(4+x ) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ funkcja f(x) = log 0,5(4 + x) przyjmuje wartości ujemne dla x > − 3 , mamy

 lim ----x+--1----= −-2-= +∞ . x→ −3+ lo g0,5(4 + x) 0−

 
Odpowiedź: + ∞

Wersja PDF
spinner