/Szkoła średnia/Funkcje/Logarytm/Granice

Zadanie nr 3247861

Oblicz granicę jednostronną  ---x+-1-- x→lim− 2−log0,4(3+x ) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ funkcja f(x) = log 0,4(3+ x) przyjmuje wartości dodanie dla x < − 2 , mamy

 lim ----x+--1----= −-1-= −∞ . x→ −2− lo g0,4(3 + x) 0+

 
Odpowiedź: − ∞

Wersja PDF
spinner