/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Układy równań/Dany układ/Kwadratowy

Zadanie nr 3474192

Jeśli  2 2 x + y = 72 i xy = 4 1 , to kwadrat sumy liczb x,y jest równy
A) 6865 B) 154 C) 113 D) 5184

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 2 2 2 2 2 (x + y) = x + 2xy + y = (x + y ) + 2xy = 72+ 2⋅ 41 = 154.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner