/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Układy równań/Dany układ/Kwadratowy

Zadanie nr 9478445

Jeśli  2 2 x + y = 59 i xy = 3 2 , to kwadrat sumy liczb x,y jest równy
A) 3545 B) 91 C) 123 D) 3481

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 2 2 2 2 2 (x + y) = x + 2xy + y = (x + y ) + 2xy = 59+ 2⋅ 32 = 123.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner