/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Układy równań/Dany układ/Kwadratowy

Zadanie nr 9725948

Jeżeli a − b = 4 i  2 2 a − b = 56 , to a+ b jest równe
A) 14 B) 16 C) 18 D) 20

Wersja PDF

Rozwiązanie

Na mocy wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów mamy

 2 2 56 = a − b = (a − b)(a + b) = 4(a + b) 56- a+ b = 4 = 14.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner