/Szkoła średnia/Statystyka/Dane z tabeli

Zadanie nr 1237592

W tabeli przedstawiono oceny ze sprawdzianu z matematyki w klasie 1B.

Ocena 123 4 56
Liczba ocen336x 42

Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 3,48. Oblicz liczbę x ocen dobrych (4) otrzymanych przez uczniów na tym sprawdzianie.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wszystkich ocen jest 3+ 3+ 6+ x + 4+ 2 = x+ 18 , więc z podanej średniej mamy równanie

 1⋅3-+-2-⋅3-+-3-⋅6+--4⋅x-+--5⋅4-+-6-⋅2-= 3,48 / ⋅(x + 18 ) x + 18 3 + 6 + 18 + 4x + 20+ 12 = 3,48x + 62,64 0 ,52x = 3,64 ⇒ x = 3-,64 = 7. 0 ,52

 
Odpowiedź: x = 7

Wersja PDF
spinner