/Szkoła średnia/Statystyka/Dane z tabeli

Zadanie nr 1483196

W tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu sześciu kolejnych lat.

kolejne lata 1 2 3456
przyrost (w cm)10107887

Oblicz średni roczny przyrost wysokości tej sosny w badanym okresie sześciu lat. Otrzymany wynik zaokrąglij do 1 cm. Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia. Podaj ten błąd w procentach.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Najpierw liczymy średnią rocznych przyrostów

 10 + 1 0+ 7 + 8 + 8 + 7 50 25 1 s = ------------------------= ---= ---= 8-. 6 6 3 3

Średni roczny wzrost zaokrąglony do 1 cm to 8 cm. Błąd względny tego przybliżenia to

 1 1 83-−-8-= 3--= 1--= 0,04 = 4% . 813 235 25

 
Odpowiedź: Średni przyrost: 8 cm, błąd względny: 4%.

Wersja PDF
spinner