/Szkoła średnia/Statystyka/Dane z tabeli

Zadanie nr 4187446

Tabela przedstawia wyniki uzyskane na sprawdzianie przez uczniów klasy III.

Oceny 654321
Liczba uczniów126592

Oblicz średnią arytmetyczną i kwadrat odchylenia standardowego uzyskanych ocen.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy średnią arytmetyczną

 1 ⋅6+ 2⋅5 + 6 ⋅4 + 5 ⋅3+ 9⋅2 + 2 ⋅1 75 s = --------------------------------------= ---= 3. 1 + 2 + 6 + 5 + 9 + 2 25

Liczymy wariancję (czyli kwadrat odchylenia standardowego)

 1⋅(6 − 3)2 + 2 ⋅(5− 3)2 + 6⋅(4 − 3)2 + 5 ⋅(3− 3)2 + 9⋅(2 − 3 )2 + 2 ⋅(1 − 3 σ2 = -------------------------------------------------------------------------------= 25 = 9+-8-+-6-+-0-+-9-+-8-= 40-= 1,6. 25 25

 
Odpowiedź: Średnia: 3, wariancja: 1,6.

Wersja PDF
spinner