/Szkoła średnia/Statystyka/Dane z tabeli

Zadanie nr 4827675

Oblicz medianę następujących danych:

Wartość 0,211,422,5 3
Liczebność 2 1 2 2 3 12
Wersja PDF

Rozwiązanie

Na początek słowo komentarza do tabelki. Należy ją rozumieć tak, że mamy pewne liczby (np. wyniki pomiaru), i to jest pierwszy wiersz. W drugim wierszu mamy podane ile razy dana liczba się powtarza. Możemy więc myśleć, że wszystkich danych jest

2 + 1+ 2+ 2+ 3+ 12 = 22.

Zatem mediana to średnia arytmetyczna danych: 11 i 12. Obie te dane pochodzą z ostatniej kolumny (bo w pozostałych kolumnach jest w sumie 10 liczb), więc obie są równe 3.  
Odpowiedź: 3

Wersja PDF
spinner