/Szkoła średnia/Statystyka/Dane z tabeli

Zadanie nr 4866276

Marek waha się, który obóz letni wybrać. Aby podjąć najlepszą decyzję sporządził tabelkę i obliczył średnie ważone. Który obóz powinien wybrać?

Koszt
(waga 0,4)
Termin
(waga 0,1)
Towarzystwo
(waga 0,3)
Atrakcyjność
(waga 0,2)
Średnia
Obóz wędkarski 8 2 8 4
Obóz żeglarski 4 4 6 7
Obóz rowerowy 7 6 5 5
Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy średnie:

Ob óz w ędkarski: 8⋅0 ,4 + 2 ⋅0,1 + 8 ⋅0,3 + 4 ⋅0,2 = 6,6 Ob óz żeglarski: 4⋅0 ,4 + 4 ⋅0,1 + 6 ⋅0,3 + 7 ⋅0,2 = 5,2 Ob óz rowerowy: 7 ⋅0,4 + 6⋅ 0,1+ 5⋅0 ,3 + 5 ⋅0,2 = 5,9.

 
Odpowiedź: Obóz wędkarski

Wersja PDF
spinner