/Szkoła średnia/Statystyka/Dane z tabeli

Zadanie nr 6093877

W tabeli przedstawiono miesięczne sumy opadów w Terespolu w ciągu sześciu kolejnych miesięcy.

Kolejne miesiące 1 2 3 4 5 6
Suma opadów (w mm)343236315265

Oblicz średnią miesięczną wysokość opadów w Terespolu w badanym okresie sześciu miesięcy. Otrzymany wynik zaokrąglij z dokładnością do 1 mm. Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia. Podaj ten błąd w procentach.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Najpierw obliczamy średnią sumę miesięcznych opadów

 34 + 3 2+ 3 6+ 31+ 52+ 65 250 125 2 s = ---------------------------- = ----= ----= 41-. 6 6 3 3

Średnia miesięczna wysokość opadów zaokrąglona z dokładnością do 1 mm to 42 mm. Błąd względny tego przybliżenia to

 2 1 42-−-41-3 = -3--= -1--= 0,008 = 0 ,8% . 4 123 1235- 125

 
Odpowiedź: Średnia suma opadów: 42 mm, błąd względny: 0,8%.

Wersja PDF
spinner