/Szkoła średnia/Statystyka/Dane z tabeli

Zadanie nr 7849350

W tabeli zestawiono oceny z matematyki uczniów klasy 3A na koniec semestru.

Ocena 123 4 5 6
Liczba ocen04913x 1

Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 3,6. Oblicz liczbę x ocen bardzo dobrych (5) z matematyki wystawionych na koniec semestru w tej klasie.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wszystkich ocen jest 0+ 4+ 9 + 1 3+ x+ 1 = x + 27 , więc z podanej średniej mamy równanie

 1⋅0-+-2-⋅4-+-3-⋅9+--4⋅1-3+--5⋅x-+-6-⋅1-= 3,6 / ⋅(x + 27 ) x+ 27 8 + 27 + 5 2+ 5x+ 6 = 3,6x + 97 ,2 1 ,4x = 4,2 ⇒ x = 4,2-= 3. 1,4

 
Odpowiedź: x = 3

Wersja PDF
spinner