/Szkoła średnia/Statystyka/Dane z tabeli

Zadanie nr 7886385

Oblicz z dokładnością do 0,1 odchylenie standardowe następujących danych:

Wartość -3-1046
Liczebność10 6 423
Wersja PDF

Rozwiązanie

Najpierw liczymy średnią (wszystkich danych jest 10+ 6+ 4+ 2+ 3 = 25 )

 − 3⋅1 0− 1⋅6 + 0 ⋅4 + 4 ⋅2+ 6⋅3 − 10 s = ----------------------------------= -----= − 0,4. 25 25

Teraz liczymy wariancję

 10(− 3+ 0,4)2 + 6(− 1+ 0,4)2 + 4(0+ 0,4)2 + 2(4+ 0,4)2 + 3(6+ 0,4)2 σ2 = -------------------------------------------------------------------------= 25 = 23-2 = 9,28. 25

Zatem odchylenie standardowe jest równe

 √ --- σ = σ2 = √ 9-,2-8 ≈ 3.

 
Odpowiedź: 3

Wersja PDF
spinner