/Szkoła średnia/Statystyka/Dane z tabeli

Zadanie nr 9993860

Tabela przedstawia pewne dane i ich liczebność

Wartość danej-424720
Liczebność 7 236 2
 1. Oblicz średnią arytmetyczną tych danych.
 2. Podaj medianę.
 3. Oblicz odchylenie standardowe.
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Liczymy średnią arytmetyczną
  −-4-⋅7+--2⋅2-+-4-⋅3-+-7-⋅6+--20⋅-2 = 7-0 = 7-. 20 2 0 2

   
  Odpowiedź: 7 2

 • Widać, że mamy łącznie 20 wartości, więc medianą będzie średnia arytmetyczna wartości dziesiątej i jedenastej. Pierwsze dziewięć liczb to -4 i 2. Później są trzy liczby 4, więc szukanymi liczbami będą 4 i 4. Zatem mediana jest równa
  4+ 4 ------= 4. 2

   
  Odpowiedź: 4

 • Liczymy wariancję
   ( 7)2 ( 7)2 ( 7)2 ( 7)2 ( 7)2 σ 2 = 7--−-4−--2--+--2-2-−--2--+-3--4-−-2---+-6--7−--2---+-2--20−--2-- = 20 = 50,85

  Zatem odchylenie standardowe jest równe

   √ ------ σ = 50,85 ≈ 7,13.

   
  Odpowiedź: √ 50-,85 ≈ 7,13

Wersja PDF
spinner