/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Własności liczb/Udowodnij...

Zadanie nr 1606578

Uzasadnij, że suma dwóch liczb dwucyfrowych takich, że cyfra dziesiątek i cyfra jedności pierwszej z nich jest odpowiednio cyfrą jedności i cyfrą dziesiątek drugiej jest podzielna przez 11.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli pierwsza z liczba ma kolejno cyfry a i b , to jest równa 1 0a+ b . Wtedy druga liczba to 10b + a i suma tych dwóch liczb to

1 0a+ b+ 1 0b+ a = 11a + 11b = 11(a + b).

Widać teraz, że liczba ta jest podzielna przez 11.

Wersja PDF
spinner