/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Własności liczb/Udowodnij...

Zadanie nr 2039307

Uzasadnij, że jeżeli a jest dowolną cyfrą, to mnożąc liczbę 37037 przez liczbę 3a otrzymamy liczbę, której wszystkie cyfry są równe a .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

37037 ⋅3a = 111111 ⋅a

Każda z cyfr tej liczby to oczywiście a .

Wersja PDF
spinner