/Szkoła średnia/Liczby/Potęgi i pierwiastki/Porównywanie liczb

Zadanie nr 1410118

Która liczba jest większa  700 2 , czy  300 5 ?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ 700 = 7 ⋅100 i 300 = 3 ⋅100 , musimy porównać liczby

 7⋅100 3⋅100 2 i 5 ( 7)100 ( 3)100 2 i 5 100 100 128 i 125 .

Teraz jest jasne, że pierwsza liczba jest większa.  
Odpowiedź: 2700 > 5300

Wersja PDF
spinner