/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Okrąg i koło/Cięciwa

Zadanie nr 2489296

Odcinek AB ma długość 24 cm i jest cięciwą okręgu o środku w punkcie O i średnicy długości 25 cm. Odległość punktu O od cięciwy AB wynosi
A) 3,5 cm B) 12 cm C) 6 cm D) 12,5 cm

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Stosując twierdzenie Pitagorasa w trójkącie AOC mamy

 ∘ -------------- √ ------------- √ ------ h = (12,5)2 − 122 = 15 6,25− 144 = 1 2,25 = 3,5.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner