/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Okrąg i koło/Cięciwa

Zadanie nr 7297962

W kole poprowadzono cięciwę tworzącą ze średnicą kąt  ∘ 30 . Cięciwa dzieli średnicę na dwa odcinki o długościach 6 cm i 2 cm. Zatem odległość środka okręgu od cięciwy jest równa
A) 2 cm B) 1 cm C) √ -- 3 cm D) √ -- 2 cm

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Ponieważ cięciwa dzieli średnicę na dwie części o długościach 6 cm i 2 cm, więc cała średnica ma długość 8 cm. Zatem promień okręgu ma długość 4 cm. Stąd

AO = OC − AC = 4− 2 = 2.

Wiemy ponadto, że

∡OAB = 30∘.

Chcemy obliczyć odległość punktu O od cięciwy. Odległość ta jest równa długości odcinka OB prostopadłego do cięciwy i przechodzącego przez punkt O . Liczymy

 OB sinα = ---- OA 1-= OB-- ⇒ OB = 1. 2 2

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner