/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Okrąg i koło/Cięciwa

Zadanie nr 8903235

W okręgu o promieniu 6 poprowadzono cięciwę CD równoległą do średnicy AB tego okręgu i taką, że |CD | = 6 (zobacz rysunek).


PIC


Odległość cięciwy CD od średnicy AB jest równa
A) 4√ 3- B) 3√ 3- C)  √ -- 2 3 D) 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Połączmy środek okręgu z punktami C i D .


PIC


Wszystkie boki trójkąta CDS mają długość 6, więc jest to trójkąt równoboczny i interesująca nas odległość między prostymi AB i CD jest równa wysokości tego trójkąta. Jest więc równa

 √ -- 6 3 √ -- -----= 3 3. 2

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner