/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Urna

Zadanie nr 2519389

W jednej urnie są 3 kule: czerwona, biała i zielona, a w drugiej urnie są 2 kule: czerwona i biała. Losujemy po jednej kuli z każdej urny. Jakie jest prawdopodobieństwo wyciągnięcia dwóch kul w tym samym kolorze?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Za zdarzenia elementarne przyjmijmy pary wylosowanych kul. Zatem

|Ω | = 3⋅ 2 = 6.

Są tylko dwa zdarzenia sprzyjające

(C ,C),(B ,B).

Zatem prawdopodobieństwo wynosi

2-= 1-. 6 3

 
Odpowiedź: 13

Wersja PDF
spinner