/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Urna

Zadanie nr 7602684

W urnie znajduje się 5 kul białych, 3 kule czerwone i 1 zielona. Losujemy 1 kulę. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Kul białych jest 5, wszystkich jest 9, więc prawdopodobieństwo wynosi 5 9 .  
Odpowiedź: 59

Wersja PDF
spinner