/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Urna

Zadanie nr 7938708

W jednej urnie są 4 kule: czerwona, biała, niebieska i zielona, a w drugiej urnie są 3 kule: czerwona, biała i zielona. Losujemy po jednej kuli z każdej urny. Jakie jest prawdopodobieństwo wyciągnięcia dwóch kul w tym samym kolorze?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Za zdarzenia elementarne przyjmijmy pary wylosowanych kul. Zatem

|Ω | = 4 ⋅3 = 12 .

Są tylko trzy zdarzenia sprzyjające

(C,C ),(B,B ),(Z,Z ).

Zatem prawdopodobieństwo wynosi

-3-= 1. 12 4

 
Odpowiedź: 14

Wersja PDF
spinner