/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Z definicji/Urna

Zadanie nr 9362715

W urnie jest 16 kul ponumerowanych liczbami od 1 do 16. Kule z numerami od 1 do 3 są białe, z numerami od 4 do 7 czerwone, a pozostałe są zielone. Losujemy jedną kulę. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że numer wylosowanej kuli jest podzielny przez 3.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wszystkich zdarzeń elementarnych jest 16.

Numery podzielne przez 3 to 3,6,9,12,15, czyli prawdopodobieństwo wynosi

P = 5-. 16

 
Odpowiedź: 156

Wersja PDF
spinner