/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wyrażenia algebraiczne/Wymierne/4 literki

Zadanie nr 3613658

Dany jest wzór opisujący pole trapezu:  (x+y)⋅h- P = 2 , gdzie x i y oznaczają długości podstaw trapezu, a h oznacza wysokość trapezu. Którym równaniem opisano x wyznaczone poprawnie z tego wzoru?
A) x = P-− hy 2 B) x = P- − y 2h C) x = 2P − hy D)  2P x = h − y

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przekształcamy daną równość tak, aby wyznaczyć x .

 (x + y )⋅h P = ----------- / ⋅2 2 2P = (x + y)h = xh + yh xh = 2P − yh / : h x = 2P- − y. h

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner