/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wyrażenia algebraiczne/Wymierne/4 literki

Zadanie nr 5020998

Wyrażenie  ( ) −15 −14 − a2 − b2 ⋅ (−2c + 2d ) jest równe wyrażeniu
A)  1 − 15 −14 − 2(b − a) (c− d ) B) 2(b − a)− 15(c− d )−14
C) 12(b − a)− 15(c− d )−14 D) − 2(b − a)− 15(c − d)− 14

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przekształcamy dane wyrażenie

 ( ) −15 − 15 − a-− b- ⋅(− 2c + 2d )−14 = − (a-−-b)----⋅(− 2)− 14 ⋅(c− d)−14 = 2 2 2− 15 −15 −14− (− 15) −14 − 15 −14 = (b − a) ⋅2 ⋅(c− d) = 2(b − a) (c− d ) .

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner