/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Trygonometryczna/Wartość wyrażenia/Jedna funkcja

Zadanie nr 4072540

Liczba  ∘ cos1 20 jest równa liczbie
A) − sin12 0∘ B) sin 30∘ C) − 12 tg 45∘ D) sin1 50∘

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Korzystamy ze wzoru

 ∘ co s(90 + α) = − sin α.

Mamy zatem

 1 1 cos 120∘ = cos(9 0∘ + 30∘) = − sin 30∘ = − --= − --tg 45∘. 2 2

Sposób II

Korzystamy ze wzoru

cos(180 ∘ − α ) = − cos α

Mamy zatem

 1 1 cos 120∘ = − cos(180∘ − 60∘) = − cos6 0∘ = − --= − --tg 45∘. 2 2

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner