/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Trygonometryczna/Wartość wyrażenia/Jedna funkcja

Zadanie nr 9674355

Liczba  ∘ sin 150 jest równa liczbie
A) cos60∘ B) cos 120∘ C) tg 120∘ D) tg 60∘

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Korzystamy ze wzoru

 ∘ sin(9 0 + α) = cos α.

Mamy zatem

 ∘ ∘ ∘ ∘ sin15 0 = sin(90 + 60 ) = co s60 .

Sposób II

Korzystamy ze wzorów

sin (1 80∘ − α) = sin α ∘ sin (9 0 − α) = cos α.

Mamy zatem

sin 150∘ = sin (180∘ − 30∘) = sin 30∘ = sin(90∘ − 60 ∘) = cos60 ∘.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner