/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Okrąg i koło/Kąty wpisane/Punkty poza okręgiem

Zadanie nr 2432641

Kąt ABC (patrz rysunek) ma miarę


PIC


A) 4 0∘ B) 50∘ C) 60 ∘ D) 70∘

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ suma przeciwległych kątów w czworokącie wpisanym w okrąg jest równa 18 0∘ , mamy

∡CAB = 1 80∘ − 120∘ = 6 0∘.

Patrzymy teraz na trójkąt ABC .

∡ABC = 180∘ − ∡ACB − ∡CAB = 18 0∘ − 70∘ − 60∘ = 50∘.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner