/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Ostrosłup/Dowolny/Czworokątny/Trapez w podstawie

Zadanie nr 9114073

Podstawą ostrosłupa ABCDS jest trapez równoramienny ABCD , którego ramiona mają długość  √ -- |AD | = |BC | = 16 2 i tworzą z podstawą AB kąt ostry o mierze 45 ∘ . Każda ściana boczna tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod tym samym kątem α takim, że tgα = 15 8 . Oblicz odległość spodka wysokości tego ostrosłupa od jego ściany bocznej SAD .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rozpoczynamy od naszkicowania opisanej sytuacji.


PIC


Aby zaznaczyć kąty nachylenia ścian bocznych do płaszczyzny podstawy zaznaczyliśmy na rysunku rzuty K ,L,M ,N spodka wysokości F na boki trapezu ABCD . Krawędź AD jest prostopadła do FN i do SF , więc jest prostopadła do płaszczyzny SNF – to oznacza, że kąt SNF jest kątem między ścianą boczną SAD , a płaszczyzną podstawy. Dokładnie tak samo jest w przypadku pozostałych ścian bocznych.

Zauważmy teraz, że trójkąty SKF ,SLF ,SMF ,SNF są prostokątne i mają z założenia takie same kąty ostre. Mają ponadto wspólną przyprostokątną SF . To oznacza, że są one przystające, czyli w szczególności FK = F L = F M = F N , czyli punkt F jest środkiem okręgu wpisanego w podstawę ABCD (bo jego odległość od każdego z boków tego czworokąta jest taka sama).

Długość promienia okręgu wpisanego w podstawę obliczamy z trójkąta AED .

 √ -- √ -- DE 2 1 2 √ -- ---- = sin 45∘ = ---- ⇒ r = --⋅ ---⋅ 16 2 = 8. AD 2 2 2

Patrzymy teraz na trójkąt prostokątny SNF .

 SF 15 NF--= tgα = -8- ⇒ SF = 15 ∘ ----------- ∘ --------- √ ---- SN = SF 2 + NF 2 = 152 + 82 = 289 = 17.

Ponieważ płaszczyzna SNF jest prostopadła do płaszczyzny SAD odległość punktu F od ściany SAD to długość wysokości FT trójkąta SNF opuszczonej na przeciwprostokątną SN . Możemy ją obliczyć z podobieństwa trójkątów NF T i NSF lub porównując dwa wzory na pole trójkąta SNF . My zrobimy to tym drugim sposobem.

NF ⋅SF = 2PSNF = SN ⋅F T 120- 8 ⋅15 = 17 ⋅F T ⇒ F T = 17 .

 
Odpowiedź: 120 17

Wersja PDF
spinner