/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Ostrosłup/Dowolny/Czworokątny/Trapez w podstawie

Zadanie nr 9546185

Podstawą ostrosłupa ABCDS jest trapez prostokątny, w którym jedna z podstaw ma długość 7, a jedna z przekątnych ma długość √ --- 34 . Krawędź AS jest wysokością ostrosłupa oraz  √ ---- |AS | = 7, |CS | = 107 . Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Na początku próbujemy naszkicować opisaną sytuację – jest z tym jednak pewien kłopot, bo nie wiemy, ani które krawędzie podstawy są podstawami trapezu, ani też, przy których wierzchołkach są kąty proste trapezu.


PIC


Aby to ustalić zauważmy, że z podanych danych możemy obliczyć długość przekątnej AC trapezu.

 ∘ ----------- √ --------- √ --- AC = CS 2 − AS 2 = 107 − 4 9 = 58.

Wiemy, że jedna z przekątnych trapezu ma długość √ --- 34 , więc AC musi być drugą, dłuższą przekątną. Zauważmy ponadto, że 7 = √ 49-> √ 34- , więc podstawa długości 7 jest dłuższą podstawą trapezu. To pozwala nam dokładniej zająć się tym trapezem – łatwo możemy teraz obliczyć wysokość trapezu.

 ∘ -√----------- -------- √ -- h = ( 5 8)2 − 7 2 = √ 58− 49 = 9 = 3.

Następnie obliczamy długość krótszej podstawy

 √ ------- a = 34− 9 = 5.

Obliczamy pole trapezu.

5 + 7 ------⋅3 = 18 . 2

Objętość ostrosłupa jest więc równa

 1 V = -⋅ 18⋅7 = 42. 3

 
Odpowiedź: 42

Wersja PDF
spinner