/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Dany wykres/Wzór z wykresu

Zadanie nr 7947112

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pewnej funkcji f . Jeden z podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji. Wskaż wzór funkcji f .


PIC


A)  ( ) f(x ) = tg xπ- B)  ( ) f (x) = tg π2-⋅x
C) f(x) = 2-tg (x ) π 2 D) f (x) = 2π ⋅tg (x) 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z wykresu widać, że dana funkcja jest nieokreślona dla x = 1 . Dokładnie tak samo jest w przypadku funkcji

 (π ) f(x) = tg -- ⋅x . 2

W przypadku pozostałych funkcji nie ma problemu z obliczeniem wartości dla x = 1 .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner