/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Dany wykres/Wzór z wykresu

Zadanie nr 9166172

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pewnej funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x . Jeden z podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji. Wskaż wzór funkcji f .


PIC


A) f(x ) = 2co s(2x) B)  ( ) f(x ) = 2π ⋅cos x2
C) f(x) = 2cos (x) 2 D) f(x) = 2π ⋅cos(2x )

Wersja PDF

Rozwiązanie

Widać, że zbiór wartości danej funkcji to przedział ⟨− 2π ,2π ⟩ . Jest to więc jedna z funkcji.

 ( x) f(x) = 2π ⋅cos -- lub f(x ) = 2π ⋅cos(2x ). 2

Ponieważ

 π- f (π) = 0 = 2π ⋅cos 2 ,

musi to być pierwsza z tych funkcji.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner