/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Kula i sfera/Objętość

Zadanie nr 8740874

Ołowianą kulę o średnicy 60 cm przetopiono na walce o wysokości i promieniu podstawy równych 2 cm. Ile takich walców otrzymano?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Objętość kuli jest równa

4 -π ⋅30 3 = 36000π . 3

Z drugiej strony, objętość walca o wysokości i promieniu podstawy równych 2 jest równa

 2 π ⋅2 ⋅ 2 = 8π .

Otrzymano więc

3 6000π -------- = 450 0 8π

takich walców.  
Odpowiedź: 4500

Wersja PDF
spinner