/Szkoła średnia/Funkcje/Wielomiany/Przebieg zmienności/Zbiór wartości

Zadanie nr 9737289

Funkcja f jest określona wzorem

 √ --- log3x 2⋅log-2--27-⋅log32- 2 f(x ) = 81 + 3 ⋅x − 6x

dla każdej liczby dodatniej x .

 • Wykaż, że dla każdej liczby dodatniej x wzór funkcji f można równoważnie przekształcić do postaci f(x ) = x4 + x2 − 6x .

 • Oblicz najmniejszą wartość funkcji f określonej dla każdej liczby dodatniej x .

Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Zauważmy, że

   ( ) ( ) log3x 4 log3x log3x 4 4 8 1 = 3 = 3 = x 2 √ --- (√ ---)2 log 2 --⋅log2 27⋅ log 32 = log 2 2 7 3 ⋅log32 = lo g23 ⋅---2-- = 1. 3 log2 3

  Zatem faktycznie

  f(x) = x 4 + x 2 − 6x .
 • Liczymy pochodną funkcji f

  f ′(x ) = 4x3 + 2x − 6 = 2 (2x3 + x− 3).

  Widać gołym okiem, że jednym z pierwiastków wyrażenia w nawiasie jest x = 1 . Dzieli więc ten wielomian przez (x − 1) .

   3 ( 3 2) ( 2 ) 2x + x − 3 = 2x − 2x + 2x − 2x + (3x − 3 ) = 2 2 = 2x (x − 1) + 2x (x− 1)+ 3(x− 1) = (x − 1)(2x + 2x + 3)

  Mamy zatem

  f ′(x ) = 2(x − 1)(2x2 + 2x + 3 )

  i trójmian w nawiasie nie ma już pierwiastków, bo Δ < 0 . Widzimy więc, że pochodna jest dodatnia dla x > 1 i ujemna dla x < 1 . W takim razie funkcja f rośnie w przedziale [1,+ ∞ ) i maleje w przedziale (− ∞ ,1] . W takim razie najmniejsza wartość funkcji f to

  f (1) = 1+ 1− 6 = − 4.

  Na koniec wykres dla ciekawskich.


  ZINFO-FIGURE

   
  Odpowiedź: fmin = f(1) = − 4

Wersja PDF
spinner