/Szkoła średnia/Funkcje/Kwadratowa/Różne

Zadanie nr 4890285

Zapisz wzór funkcji  2 f(x) = 5x − 2x w postaci iloczynowej.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przekształcamy dany wzór korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów.

 ( ) f(x) = 5x2 − 2x = 5x x− 2- . 5

 
Odpowiedź:  ( ) f(x ) = 5x x− 2 5

Wersja PDF
spinner