/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Trygonometryczny

Zadanie nr 9195132

Dana jest funkcja ( π) f(x ) = cos 2x+ 3 , x ∈ R .

 • Narysuj wykres funkcji f dla ⟨ ⟩ x ∈ − π , 52π .
 • Rozwiąż równanie: ( ) co s 2x + π- = 1 3 2 , dla ⟨ ⟩ x ∈ − π, 5π 2 .
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Zapiszmy wzór funkcji f w postaci
   ( ( )) f(x) = co s 2 x + π- . 6

  Teraz widać, że wykres funkcji f powstaje z wykresu funkcji cos2x przez przesunięcie o π- 6 w lewo. Wykres funkcji y = cos 2x wygląda natomiast jak zwykły cosinus, ale z dziedziną ściśniętą dwa razy (wartość w punkcie x jest taka sama jak wartość w punkcie 2x zwykłego cosinusa). Możemy teraz naszkicować wykres (trzeba jeszcze pamiętać o obcięciu wykresu do podanego przedziału).


  PIC

 • Liczymy
   ( π) 1 cos 2x + -- = -- π π3 2 π π 2x + -- = -- + 2kπ ∨ 2x + --= − --+ 2k π 3 3 3 3 2π- 2x = 2k π ∨ 2x = − 3 + 2kπ π- x = kπ ∨ x = − 3 + kπ .

  Z wykresu widać, że w podanym przedziale będą następujące rozwiązania

   { } π- 2π- 5π- {− π,0,π ,2π } ∪ − 3, 3 , 3 .

   
  Odpowiedź: { } x ∈ − π ,− π3,0, 23π,π , 53π,2π

Wersja PDF
spinner