/Szkoła średnia/Funkcje/Sklejana z kilku funkcji

Zadanie nr 1965380

Oblicz miejsca zerowe funkcji

 { f(x) = 2x+ 1 dla x ≤ 0 x+ 2 dla x > 0 .
Wersja PDF

Rozwiązanie

Pierwszy wzór zeruje się dla  1 x = − 2 i jest miejsce zerowe, bo liczba ta spełnia nierówności x ≤ 0 .

Drugi wzór zeruje się dla x = − 2 , ale liczba to nie spełnia nierówności x > 0 .

Na koniec, dla ciekawskich, wykres funkcji y = f(x ) .


PIC


 
Odpowiedź: x = − 12

Wersja PDF
spinner